Inkomstförsäkring för din trygghet

Inkomstförsäkring Large

mars 5, 2015

Ersättningslängd 12 månader samt Biträdeshjälp vid uppsägningstvist.

Inkomstförsäkring Medium

Ersättningslängd 6 månader samt Biträdeshjälp vid uppsägningstvist.

Inkomstförsäkring Small

Vår minsta försäkring med ersättningslängd 3 månader.