Inkomstförsäkring för din trygghet

Räkna pris och teckna (Inkomstförsäkring Medium)
 • Jag har tagit del av och godkänner gällande Integritetspolicy
 • Jag har tagit del av och godkänner förköpsinformation och villkor
 • Tack för att du tecknat Jobbgarant Inkomstförsäkring
  Bekräftelse skickas nu till din e-post. Försäkringshandlingar, faktura och autogiromedgivande kommer också att skickas till din e-post.


  Autogirobetalning
  För betalning via autogiro så behöver ett autogiromedgivande fyllas i av dig och skickas in till oss. Detta kan du göra enligt nedan.


  Autogiromedgivande via digital blankett
  Via nedan länk kan du signera autogiromedgivandet digitalt.
  Länk till digitalt blankett för autogiromedgivande


  Autogiromedgivande via internetbank
  Anslut ditt bankkonto för autogiro genom att söka på "Sfk" och sedan ange ditt personnummer, 12 siffror utan bindestreck, som betalarnummer.


  Autogiromedgivande via pappersblankett
  Skriv ut blanketten från nedan länk med dubbelsidig utskrift, fyll i dina uppgifter och skicka in till oss per post.
  Länk till pappersblankett för autogiromedgivande


  Fakturabetalning
  Om du valt fakturabetalning så sker fakturering via e-post i mitten på varje månad och förfallodatumet är i slutet på månaden. En administrativ avgift på 35 kr tas vid fakturabetalning.


  Villkor
  För- och efterköpsinformation och försäkringsvillkor hittar du här.

  Vid frågor om din försäkring kan du alltid kontakta oss. Med vänlig hälsning Svenska Försäkringskoncept AB

 • UPPFYLLER DU ANSLUTNINGSKRAVEN?

  • Du är folkbokförd och bosatt i Sverige.
  • Du har fyllt 18 år men inte 60 år.
  • Du får lön från din anställning eller, om du arbetar som ägare/delägare i Fåmansaktiebolag, att arbetsinsatsen berättigar dig till lön.
  • Ditt anställningsavtal gäller för minst 80 timmars arbete i månaden under minst tolv (12) månader eller om du är Anställd som ägare/delägare i Fåmansaktiebolag, du arbetar heltid i Fåmansaktiebolaget.
  • Du är medlem i svensk A-kassa alternativt annan nordisk A-kassa som samarbetar med den svenska A-kassan genom överföring av ärendet i händelse av anmälan om arbetslöshet.
  • Du har inte fått ett personligt varsel eller genom din ställning borde känt till kommande varsel eller arbetslöshet som kan medföra arbetslöshet.
  • Den inkomst som anmälts är högre än A-kassans inkomsttak enligt Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.